Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 10. 2. do 17. 2. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
10. 2. 2019
5. neděle v mezidobí
10.30za Marii Kozlovou, manžela, rodiče a sourozence
PONDĚLÍ
11. 2. 2019
Panna Maria Lourdská
18.00na poděkování Pánu Bohu za dosažené roky života, za zemřelé rodiče, sestru, ostatní příbuzné a duše v očistci
ÚTERÝ
12. 2. 2019
sv. Benedikt Aniánský
18.00na úmysl dárce
STŘEDA
13. 2. 2019
sv. Kateřina Ricciová
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
14. 2. 2019
sv. Valentin
18.00za všechny živé i zemřelé členy rodiny Daňkovy, Lebartovy, Šticovy a Ryšavé a ostatní příbuzné
PÁTEK
15. 2. 2019
sv. Jiřina
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
16. 2. 2019
sv. Juliána
18.00s nedělní platností
za zemřelého Miroslava, Helenu a Jaromíra Škrancovy a živou a zemřelou rodinu
NEDĚLE
17. 2. 2019
6. neděle v mezidobí
10.30za zemřelého bratra Huberta, rodiče, tetu Annu, ostatní příbuzné a duše v očistci a za uzdravení nemocné osoby
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 10. 2. do 17. 2. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
10. 2. 2019
sv. Scholastika / 5. neděle v mezidobí
7.30za rodinu Zerákovu, Borkovu, Doskočilovu, Čechovu a duše v očistci
9.00za farníky
PONDĚLÍ
11. 2. 2019
Panna Maria Lourdská
  
ÚTERÝ
12. 2. 2019
sv. Benedikt Aniánský
  
STŘEDA
13. 2. 2019
sv. Kateřina Ricciová
  
ČTVRTEK
14. 2. 2019
sv. Valentin
  
PÁTEK
15. 2. 2019
sv. Jiřina
  
SOBOTA
16. 2. 2019
sv. Juliána
  
NEDĚLE
17. 2. 2019
sv. Alexius a druhové / 6. neděle v mezidobí
7.30za Oldřicha Štěpána rodiče a sourozence
9.00Boží pomoc pro přátele a známé a za duše v očistci
  • V týdnu mše svaté nebudou.
  • S panem Jiřím Ježem se rozloučíme ve farním kostele v úterý v 14:30 hodin.
  • S panem Josefem Líznou se rozloučíme ve farním kostele v sobotu v 14:00 hodin.