Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 10. 1. do 17. 1. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
10. 1. 2021
Svátek Křtu Páně
10.30za dar zdraví, správné rozhodování a Boží vedení v novém roce
PONDĚLÍ
11. 1. 2021
1. týdne v mezidobí
18.00za zemřelé sousedy, kamarádky, spolupracovníky a spolužáky
ÚTERÝ
12. 1. 2021
  
STŘEDA
13. 1. 2021
(sv. Hilarius z Poitiers)
14.00mše svatá v nemocniční kapli pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
14. 1. 2021
18.00za zemřelého Mariana Hampela
PÁTEK
15. 1. 2021
14.00za nemocnici
SOBOTA
16. 1. 2021
18.00s nedělní platností
na poděkování za dosažené roky manželství, za dvoje zemřelé rodiče, sestru, přízeň a duše v očistci
NEDĚLE
17. 1. 2021
2. neděle v mezidobí
10.30na poděkování za všechny milosti obdržené v minulém roce s prosbou o požehnání pro všechny živé a zemřelé členy rodiny Turečkovy, Fučíkovy a Pavlíčkovy
 • Možná účast na mši svaté v klášteře:
  • Ve všední dny obsazujte pouze označená místa v počtu do 10% kapacity kostela maximálně. Místo na stání není povoleno.
  • V sobotu, neděli a ve svátky je účast na mši svaté možná pouze po domluvě s koordinátorkou Mgr. Emílií Portlovou na telefonním čísle 601 392 798. Volat můžete od čtvrtka do soboty v době 10.00 - 12.00 a 19.00 - 20.00.
  • Kostel se otevírá vždy 15 minut přede mší svatou.
  • Možnost zpovědi přede mší svatou nebude.
 • Příležitost k svátosti smíření bude v pátek od 15.00 do 16.00.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 10. 1. do 17. 1. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
10. 1. 2021
Svátek Křtu Páně
7.30za Danu a Jaroslava Stejskalovy, Ludmilu a Milana Stejskalovy a za duše v očistci
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
PONDĚLÍ
11. 1. 2021
1. týdne v mezidobí
  
ÚTERÝ
12. 1. 2021
7.30za zemřelou sestru Andreu Štěpánovou
STŘEDA
13. 1. 2021
(sv. Hilarius z Poitiers)
18.00za Zděňku Filipovou, celou rodinu a duše v očistci
ČTVRTEK
14. 1. 2021
  
PÁTEK
15. 1. 2021
18.00Vyhrazená pro ty, kteří se připravují, nebo pomáhají s přípravou na biřmování za Ladislava a Marii Prudilovy a nejstaršího syna s rodinou
SOBOTA
16. 1. 2021
Vigilie 2. neděle v mezidobí
18.00za Antonína Olšana
NEDĚLE
17. 1. 2021
2. neděle v mezidobí (sv. Antonín Veliký)
7.30za rodinu Prudilovu, Pavlíkovou, Voldřichovu a za duše v očistci
9.00na poděkování s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu
 • Na bohoslužbách se nevystřídáme každou neděli všichni. Proto vy, co jste ve větším nebezpečí nemoci kvůli sobě nebo svým blízkým, můžete slavit bohoslužbu v rodině. Ostatní si vyberte jen jednu mši svatou (v neděli, nebo v sobotu večer), nebo přijďte po osobní přípravě přijmout eucharistii: v neděli v 8:45 a 10:15, v pátek v 17:30
 • Nejsvětější svátost k osobní modlitbě bude vystavena v pátek od 16:30 a každé ráno (mimo neděli a pondělí) cca od 7 do 8 hodin.
 • Následující tři úterky vás spolu s ostatními křesťanskými společenstvími zveme k ekumenickému setkání, rozhovoru, zamyšlení a modlitbě: online, živě vždy v 18 hodin.
 • Kasičky na Tříkrálovou sbírku budou v obou kostelích ještě do 24. ledna.