Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 31. 3. do 7. 4. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
31. 3. 2019
4. neděle postní
10.30za živou a zemřelou rodinu Pecháčkovu, Fáberovu, Fojtovu a Starou
PONDĚLÍ
1. 4. 2019
sv. Makarius (Blahomír)
17.00modlitba svatého růžence
17.30křížová cesta
18.00na poděkování za 63 roků života s prosbou o ochranu pro celou rodinu
ÚTERÝ
2. 4. 2019
sv. František z Pauly
18.00za živou a zemřelou rodinu Čechovu a Měšťanovu
STŘEDA
3. 4. 2019
sv. Nikita
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
4. 4. 2019
sv. Izidor
18.00za zemřelého manžela, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu
PÁTEK
5. 4. 2019
sv. Vincenc Ferrerský
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
6. 4. 2019
sv. Notger
17.00modlitba svatého růžence
17.30křížová cesta
18.00s nedělní platností
za živou rodinu a za dar víry
NEDĚLE
7. 4. 2019
5. neděle postní
10.30za živou rodinu, ostatní příbuzné, uzdravení nemocné osoby a duše v očistci
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 31. 3. do 7. 4. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
31. 3. 2019
bl. Balbína / 4. neděle postní
7.30za Zdenu Hyčkovu, rodiče Švecovy, Františka Tomana a duše v očistci
9.00za Josefa a Františku Širůčkovy z Kladorub a živou a zemřelou rodinu
18.00křížová cesta
PONDĚLÍ
1. 4. 2019
sv. Makarius (Blahomír)
  
ÚTERÝ
2. 4. 2019
sv. František z Pauly
  
STŘEDA
3. 4. 2019
sv. Nikita
18.00za Pavla Janouška, manžela a živou rodinu
ČTVRTEK
4. 4. 2019
sv. Izidor
  
PÁTEK
5. 4. 2019
sv. Vincenc Ferrerský
18.00za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
6. 4. 2019
sv. Notger
7.30prosba o Dary Ducha Svatého pro vnuky Petra a Marka k dobrým výsledkům při zkouškách
NEDĚLE
7. 4. 2019
sv. Jan Křtitel de la Salle / 5. neděle postní
7.30za farníky
9.00syna Petra, rodinu Ochranovu, Nečasovu a duše v očistci
18.00křížová cesta
  • Adorace bude ve středu po mši svaté do 20:00 hodin.
  • Mše svatá v centru sociálních služeb bude ve čtvrtek v 15:15 hodin.
  • Zpovídat přijede do naší farnosti P. Michal Polenda z Křetína v neděli 14. 4. od 17:00 do 19:00 hodin.
  • Všechny děti od 2 do 6 let zveme tento pátek od 16:30 na faru. Povíme si o Pánu Ježíši, který nás má rád a naučíme se písničku, kterou potom na mši svaté v 18 hodin společně zazpíváme. Scházet se budeme pravidelně každý 1. pátek v měsíci. Více informací na plakátku na nástěnce.
  • Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže. Proběhne v sobotu 13. dubna 2019 v Brně. Začínáme v 8:30 hodin v katedrále. Na co se můžeš na setkání těšit? Na skvělou atmosféru, setkání s Kristem, osobnější setkání s otci biskupy, mladými lidmi, jako jsi ty. Dopolední přednášky budou na témata: klimatická změna, fake news, genetika člověka, povolání, vztahy a další. V pátek od 17:30 bude předprogram: mše svatá, akční hra, hudební vystoupení. Přespání je zajištěno. Pozvěte na toto setkání své kamarády. Podrobnosti jsou na webu DCM.
    Sraz na společný odjezd je na vlakovém nádraží v Letovicích v 6:40 hodin. Na všechny se těší otec Tomáš