Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 1. 3. do 8. 3. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
1. 3. 2020
1. neděle postní
10.30za Štěpánku a Stanislava Širůčkovy, dceru Boženku a zetě Jindřicha
PONDĚLÍ
2. 3. 2020
sv. Simplicius
17.30křížová cesta
18.00za P. Stanislava Jiřího Fialu
ÚTERÝ
3. 3. 2020
sv. Kunhuta
18.00za Anežku Bártovou, rodiče, živou a zemřelou rodinu
STŘEDA
4. 3. 2020
sv. Kazimír
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
5. 3. 2020
sv. Teofil (Bohumil)
18.00na poděkování Pánu Bohu a za dar víry a pokoj v rodině
PÁTEK
6. 3. 2020
bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav)
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
7. 3. 2020
sv. Perpetua a Felicita ( Blažena)
17.30křížová cesta
18.00s nedělní platností
za živou a zemřelou rodinu Havlíčkovu, Lavickou, Královu, Pevnou, příbuzné a duše v očistci
NEDĚLE
8. 3. 2020
2. neděle postní / sv. Jan z Boha
10.30za dar zdraví a porozumění v rodině
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 1. 3. do 8. 3. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
1. 3. 2020
1. neděle postní
7.30za rodiče Prudilovy, Pavlíkovy a duše v očistci
9.00za Josefa Bártu, rodinu Fadrnou a duše v očistci
PONDĚLÍ
2. 3. 2020
Pondělí po 1. neděli postní
  
ÚTERÝ
3. 3. 2020
Úterý po 1. neděli postní
  
STŘEDA
4. 3. 2020
Středa po 1. neděli postní
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLAVENÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH
18.00za manžela, rodiče Havránkovy, zetě Karla, živou a zemřelou rodinu.
ČTVRTEK
5. 3. 2020
Čtvrtek po 1. neděli postní
  
PÁTEK
6. 3. 2020
Pátek po 1. neděli postní
18.00za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
7. 3. 2020
Sobota po 1. neděli postní
7.30Za dvoje rodiče, zemřelého manžela, živou a zemřelou rodinu
10.00s ROZLOUČENÍM s p. Vlastimilem Štulpou z Letovic
NEDĚLE
8. 3. 2020
2. neděle postní Sbírka na opravu kaple ve Slatince a střechy nad garáží
7.30za všechny obyvatele farnosti
9.00s představením dětí připravujících se na 1. svaté přijímání za rodiče Nečasovy, vnuka Pavla Janouška a manžela
  • ve středu po mši svaté bude možnost tiché eucharistické adorace do 20 hod.
  • V pátek bude o. Jiří navštěvovat nemocné v jejich domech a udílet svátosti včetně svátosti nemocných
  • Nejmenší děti jsou zvány v pátek na pravidelnou katechezi na faře.
  • V pátek přede mší svatou v 17:30 a v neděli v 18 hodin bude křížová cesta vedená zvláště pro děti.
    V klášterním kostele bude společná modlitba křížové cesty v pondělí a v sobotu přede mší svatou.
  • Ministranti budou mít v sobotu ministrantskou schůzku.
  • V tomto roce Božího slova jsme vám na postní dobu do každé domácnosti připravili záložky, na kterých máte text evangelia a některý z klíčových veršů, abyste je mohli snáze rozjímat. Vezměte si je na stolečku vedle darů.