Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 30. 9. do 7. 10. 2018
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
30. 9. 2018
26. neděle v mezidobí
10.30za živou a zemřelou rodinu Pecháčkovu, Fáberovu, Fojtovu a Starou
PONDĚLÍ
1. 10. 2018
sv. Terezie od Dítěte Ježíše
18.00za živou a zemřelou rodinu Kolářovu, příbuzné a duše v očistci
ÚTERÝ
2. 10. 2018
sv. andělé strážní
18.00za rodinu Zunkovu, Stehlíkovu, Graciasovu, Košarišťanovu a za duše v očistci
STŘEDA
3. 10. 2018
sv. Maxmilián
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
4. 10. 2018
sv. František z Assisi
18.00za živé a zemřelé spolupracovníky, spolužáky a sousedy
PÁTEK
5. 10. 2018
sv. Palmác
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
6. 10. 2018
sv. Bruno
18.00s nedělní platností
za zemřelou vnučku Marušku
NEDĚLE
7. 10. 2018
Panna Maria Růžencová / 27. neděle v mezidobí
10.30za Karla a Janu Fidlerovy a rodinu Halačkovu a celou živou a zemřelou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 30. 9. do 7. 10. 2018
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
30. 9. 2018
sv. Jeroným / 26. neděle v mezidobí
7.30za rodinu Fidlerovu, Kvapilovu, a duše v očistci
9.00za živou a zemřelou rodinu Žouželovu, Vránovu, Dvořákovu a duše v očistci
PONDĚLÍ
1. 10. 2018
sv. Terezie od Dítěte Ježíše
  
ÚTERÝ
2. 10. 2018
sv. andělé strážní
  
STŘEDA
3. 10. 2018
sv. Maxmilián
18.00za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
ČTVRTEK
4. 10. 2018
sv. František z Assisi
  
PÁTEK
5. 10. 2018
sv. Palmác
18.00za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
6. 10. 2018
sv. Bruno
7.30za Bohumilu Štěpánovu a manžela
NEDĚLE
7. 10. 2018
Panna Maria Růžencová / 27. neděle v mezidobí
7.30za farníky
9.00za Josefa a Boženu Sedláčkovy, dvoje rodiče a Aloisii Staňkovu
18.00říjnová pobožnost
  • Adorace bude ve středu po mši svaté do 20:00 hodin.
  • Mše svatá v centru sociálních služeb bude ve čtvrtek v 15:15 hodin.
  • S panem Josefem Kubíkem se rozloučíme ve farním kostele v pondělí v 14:00 hodin.
  • S panem Ladislavem Řezníkem se rozloučíme ve farním kostele v úterý v 14:30 hodin.