Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 11. dubna 2021.

Lektoři

Napsala Marie Kocinová
8. dubna 2021
Rozpis lektorů na 2. čtvrtletí roku 2021 najdete zde.
Články/Bohoslužby/art924