Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 26. září 2020.

Cesta světla

Napsal Jiří Brtník
12. dubna 2020

Pastýřský list otce biskupa

O. Vojtěch nám posílá další povzbuzení:
vybízí nás k vzájemnému odpuštění, abychom mohli nově pokračovat vztahy v době, která čeká před námi,
a předává nám pokoj Zmrtvýchvstalého Pána!
Máme se stát společenstvím, které si uvědomuje, že patří k sobě, které vnímá potřeby druhých, vytrvale poslouchá učení apoštolů, modlí se, společně chválí Boha a je všemu lidu milé.
Jako konkrétní modlitbu nám náš otec biskup nabízí krásnou pobožnost Cesty světla: má „zastavení“ podobně jako křížová cesta, ale rozjímá o událostech setkání se Zmrtvýchvstalým od velikonočního rána.
Text obojího najdete tady, pro vás, kteří si jej nemůžete vytisknout, budou připraveny výtisky v kostele k rozebrání.

Články/Akce/art845