Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 4. července 2020.

Četli jste už?

Napsala Marie Kocinová
1. srpna 2019
Takto a podobně převyprávěl Alexandr Flek, evangelický teolog, kazatel a překladatel Bible (spolupracoval na překladu Bible21, který se roku 2009 stal bestselerem, do moderního jazyka), některé novozákonní příběhy ve své knize Parabible.
Jak by asi vystupoval Ježíš, kdyby se v dnešní době narodil dejme tomu v Berouně a vyrůstal v Nošovicích ve Slezsku? Jak by znělo jeho poselství, aby mu dnešní člověk rozuměl? Jako východisko je ke každému příběhu vždy uveden úryvek z Písma právě ve znění Bible: překlad 21. století a v řečtině. Kniha vyšla v nakladatelství Biblion v roce 2018 a má své vlastní webové stránky.
Aktualizováno 2. srpna 2019
Články/Zamyšlení/art796