Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 23. února 2019.
Články/art787