Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 23. března 2023.

Ohlédnutí

Napsala Marie Kocinová
1. února 2023
Pro všechny, kdo se podíleli na přípravách a pomáhali při adventních i vánočních bohoslužbách, pro ty, kdo se přišli podívat a obdivovali, ale i pro ty, kdo ještě u nás v klášteře ve vánočním čase nebyli, jsme připravili pár fotografií.
Články/Fotogalerie/art1021