zpt na hlavn strnku
Velikonoce v klášteře
Boží hod velikonoční 1. 4. 2018
soška zmrtvýchvstalého Krista je vystavena na svatostánkuotecAlois kážeciborium se vrací do svatostánkuvýjev Poslední večeře Páně na dvířkách svatostánkuněkteří beránci na požehnání už se nevešli na připravené  stolkyzávěrečná modlitba
budou žehnány pokrmymodlitba požehnání pokrmů a všech, kteří je budou požívatznamení kříže nad pokrmypokropení svěcenou vodouještě ty pod stolem
a ještě pokropit všechny přítomnézávěrečné požehnánípolíbení oltářehlavní oltářsoška zobrazuje Krista jako toho, kdo podle jedné písně
(c) 2018 Marie Kocinová