zpt na hlavn strnku
Pohřeb bratra Jana Severina Skačana
klášter 5. srpna 2017
je krásný den a sluníčko hřeje, jak to Jan míval rádhrobka pod kostelem je připravenávedle místa, kde je pochován otec Stanislav, zeje ve zdi díraJirka naviguje přijíždějící autarakev s bratrem Janem před obětním stolemMilosrdní bratři se modlí růženec
rozsvícený paškál a u ambonu Janova fotografiepřicházející kněží žehnají znamením kříže rakev s Janovým tělemvše je připraveno k slavnostio orchidej,která je na obětním stole, pečoval sám bratr Janbratr Martin a provinciál řádu Joachim česky a německy vítají přítomnépřicházejí koncelebrující kněží, kteří zesnulého Jana znali
první čtení z Janovy Apokalypsyschola předzpěvuje žalmevangeliumkázání otce Aloisedo němčiny překládá bratr Joachim, včetně slov o  kocouru Cipískovi a zahradě, o které se bratr Jan staral a tím z nemocnice vytvářel domovotec Martin
přímluvy byly v různých jazycích, tento bratr prý mluvil chorvatskytéto sestře (ženská odnož řádu v Indii) jsme také nerozuměliposlední přímluva byla maďarskyobětovánívzhůru srdce!obětování
kolem oltáře se shromáždilo deset kněžíeucharistická modlitbaproměňováníproměňováníotec Martinotec Blažej zezadu
lavice s bratřímiOtče nášzávěrečná modlitbaznovu bratří Martin a Joachim - co bude dál?přítomni byli i nemocní a personál nemocnicepřed průvodem do hrobky půjde ministrant s křížem
závěrečné modlitby nad rakvíMilosrdní bratřiprůvod vychází z kostelaschola doprovází cestu zpěvem žalmůza ministranty se řadí kněžíotec Blažej
otec , který před deseti dny oznamoval při mší svaté zprávu o Janově skonujako poslední otec Aloisdopomoc na schodechJana odnášejí jeho spolubratřiJana odnášejí jeho spolubratřiza bratřími a sestrami jde Janova rodina
v průvodu jde nejprve ministrant s křížkemnásleduje scholapak kněžínásleduje rakev s bratrem Janempak Milosrdní bratři a ostatní lidprůvod vchází do hrobky
čeká se, až všichni vstoupí do hrobkya do půlkruhu obstoupí rakevposlední obřady nad rakvíMilosrdní bratřiposlední rozloučení pokropením rakve svěcenou vodoubratr Peter z Bratislavy na odjezdu
zednická parta nastupujeporada před zasunutím rakve na místobude nám tu chybět, ještě se za něj pomodlímerakev je třeba otočitzvednouta zasunout na místo
ještě přirazit, aby se maimálně efektivně využil prostorpožehnánía může se zdítkousek po kouskuposlední cihlazapravení omítkou
R. I. P.
(c) 2017 Marie Kocinová