zpt na hlavn strnku
Vánoce 2016
v klášterním kostele
pohled na oba letovické kostely od křížkuoba letovické kostelyinteriér klášterahlavní oltářvýzdoba kolem hlavního oltářesvatostánek s jesličkami
boční oltářváza se jmelím před ambónemperníkvý betlém na oltáři Svaté rodinydomečky a koledníčci v levé části betlémapravá část betlémahospoda s otevřenými dveřmi
mudrci od východubetlémská stájhospoda otce Aloisecentrální scénasalaš se zvoničkou s bačou a ovečkamiSvatá rodina zblízka
klášter mezi skalamianděl na oblozetento kostelíček perníkový klášter jsme přemístili trochu výšbetlémská stájcelkový pohled zleva
ještě jednou s celou oblohousvátek svatého Silvestra - poděkování a modlitba na konci rokunasvícený hlavní oltářTe Deum laudamus...Ondra na prázdnináchzpívá celý kostel
svátostné požehnánímše svatá končí
(c) 2016 Marie Kocinová