zpět na hlavní stránku
Slavnost svatého Václava 2014
v klášterní­m kostele
ještě před začátkem slavnosti je třeba upravit svíce na obětním stolekostel je připraven k slavnostiza jásavých zvuků Charpentierova Te Deum přicházejí koncelebranti a ministrantiotec Alois tentokrát koncelebruje...čte evangelium...a káže
a káže...hlavním celebrantem je dnes P. Vojtěch Málektoto je mé tělo, které se za vás vydává...toto je smlouva nová a věčná...to čiňte na mou památkupozdvihování
eucharistická modlitbapřed Agnus DeiBeránku Boží...hle, Beránek Boží!bratr Jiří
(c) 2014 Marie Kocinová