zpět na hlavní stránku
Primice Martina Höniga
1. července 2014
po včerejších deštích se udělalo krásné počasífortnou se ubírají věřící, kteří chtějí s Martinem prožít jeho první mši svatouvšude kolem kostela už je plno liduna farním dvoře se chystá průvod s družičkamimezi přítomnými kněžími jsou i ti, kteří měli v Letovicích primici před pár lety - Pavel Vybíhal a Pavel Krčstoly s pohoštěním jsou připraveny
panuje ude uvolněná atmosféravšichni se na sebe usmívajípřicházejí další kněžívšude je plno květinza chvíli to začne...chystá se kadidlo
primiciantdružičky, seřadit se!ještě upravit ornátu bočního vchodu do kostela je velkoplošná obrazovka a lavice pod stanem na sednutífarní zahrada slouží jako parkovištětelevize Noe dojela třemi vozy
v čele průvodu půjdou ministranti odsud i ze Zábrdovic, kde Martin působil jako jáhenpříjezdová cestačekání na povelzdravotní službu zajišťuje MUDr. Královcováčekáme, až se objeví průvodpřicházejí ministranti
slavnostní průvod vchází do kosteladalší a další ministrantiza ministranty se objevují jáhni a kněžíZdeněk Drštka nese evangeliářněkteří kněží se pozdravují s lidmiv průvodu je i Robert Prodělal, který v Letovicích působil jako jáhen
další a dalšíBlažej Hejtmánek, další z letovických jáhnůPavel Konzbul, který v Letovicích také sloužil jako jáhenJosef Kohoutek, rodák z nedalekých Drválovicve stínu Jan Blaha, rodák ze Sulíkovakonečně se objevuje Martin obklopený družičkami
Pavel Vybíhal a Pavel Krč, kteří v tomto kostele slavili primici před několika rokydo kostela vstupují družičkyMartin jako posledníuž nelze couvnoutpohled do chrámové lodikněží se pomalu rovnají v presbytáři
v presbytáři je tlačeniceale všichni se vešlinejprve kadidlove jménu Otce...Pán s vámi...Martina vítá otec Jan Bezděk a starosta Letovic Vladimír Stejskal
je vidět, že kněží mají smysl pro geometriikameraman televize Noe pod kazatelnouprvní čtení si vzala Martinova tetazpívá se žalmdruhé čtení měla Alenka Michalicová, Martinova učitelka angličtinykněží  kolem hlavního oltáře - vpravo
kněží  kolem hlavního oltáře - vlevoevangelium bude číst Zdeněk Drštka, jáhen v Letovicíchpresbytář kostela před čtením evangeliazpívá se alelujaokuřováníevangelium
při čtení evangeliakáže Václav Rous, zábrdovický farářpři kázáníkázánímezi kněžími sedí i bratři z brněnského konventu Milosrdných bratří a otec Aloiskněží kolem hlavního oltáře
přímluvy čtou střídavě Martinův bratr David a Aničkapříprava obětního stoluobětní dary nesou rodiče primiciantaVít a Eva Hönigovipožehnaný jsi, Hospodine...kadidlo
okuřování obětního stolueucharistická modlitbaeucharistická modlitbaproto tě prosíme, přijmi tyto daryčte Pavel Vybíhalpozdvihování
pozdravení pokojehle, Beránek Boží...družičky pod stupni presbytářesvaté přijímánísvaté přijímánísvaté přijímání rodičů
svaté přijímání rodičůsvaté přijímání nejbližších příbuznýchsvaté přijímání družičekzpěvem bohoslužbu doprovází z kůru Schola Gregoriana od svatého Michala, na varhany hraje Kuba Gabaríkdiriguje Josef Gerbrichdiriguje Josef Gerbrich
ještě modlitbu na úmysl Svatého otcezávěrečné děkování - můžete se posadit, bude to chvíli trvattak především rodiče a bratřirozdávání květinsrdečná objetí - saleziáni
s bratrem Janems bývalým vícerektorem Nepomucenapoděkování za svědectví života a příkladVáclav RousErvín Jansa kytku předá dáldalší a další jména...
za organizátory primice dostává kytku Martin Hodera jako poslední dostane kytici i Panna Mariakolem obětního stolu se shromažďují novokněží, aby nám společně požehnalispolečné požehnání lidemzávěrečné políbení obětního stoluprůvod odchází z kostela
Martin dostává na farním dvoře od lavičky se stěhují od obrazovek do stanů s občerstvenímstan na hřišti u farydalší lavičkydružičky na dvořeholky seřadit, budete se fotit!
ještě nám tu někdo chybí...úsměv!uprav se!ještě my tam patříme!tak už jsme snad všechnytak, děvčata, můžete se rozprchnout...
pojď, jdeme na koláčekpán v klobouku nafukuje a vytváří dětem různé hračkytady se obarvují sádrová zvířátkatak, co si vybrat?kdo tvoří, ten nezlobítak, co to bude?
fronta na pána v kloboukuti nejmenší jsou na pískovištiduchovní rozhovortamhle je snad volné místouž se mu pod rukama zase cosi kroutíneuhýbej, nebo tě povalím
haló, je tam někdo?duchovenstvo v rozběhuto je aspoň jitrnice!jen si berte!Pavel Vybíhal se ještě neodstrojilkapela se připravuje a posilňuje
Martin přijímá gratulace a daryje tu i Zdeněk Fučík, který v Letovicích mimo jiné studoval na truhlářeregenschori GregorianyZdeněk Fučík v hovorui sestřičkám vyhládlokuřecí stehýnko bez fronty!
Alenka tu porci snad neudáu stolu se sešli ředitel Petrina s bývalým ředitelem BiGystan na hřišti je docela zaplněnýněkteří (malí) mají vlastní posezení a docela je to zmohlojsou tu i Martinovi spolužáci z BiGypotkávají se známí
regenschori se nezapře ani při jídle...mládežnická kapela se chystá na produkcia dáme si do nosu...táhle vysoko...Zdeněk Drštkapočasí vyšlo na jedničku, zdá se, že nahoře mají Martina rádi
diskuze na schodechje to mňam!
(c) 2014 Marie Kocinová