zpět na hlavní stránku
Boží­ hod velikonoční v klášteře
20. dubna 2014
mezi paškálem a křížem jsou připraveny pokrmy k požehnáníhlavní oltář před bohoslužbouobětní stůl se svatostánkembohoslužba začínáslavnostní okuřováníschola v plném počtu
Pán s vámi!slavnostní Gloriamodlitbaprvní čtenížalmdruhé čtení
před evangeliemSlyšeli jsme Slovo Boží!zpívané přímluvyOndra připravuje obětní stůlPožehnaný jsi, Hospodine...naše modlitby...
...ať se vznáší jako dým kadidlaeucharistická modlitbapožehnej, Pane, tyto dary...Tělo Kristovo!Krev Kristova!pozdvihování
hle, Beránek Boží!bude se zpívatchvíle tichapřeji vám požehnané Velikonoce!teď ještě požehnáme pokrmy...požehnej, Pane, tyto pokrmy i ty, kteří je budou společně požívat
ještě pokropit svěcenou vodoua ještě požehnání lidem...tak kterého si vezmeme?tenhle beránek je náš
(c) 2014 Marie Kocinová