zpět na hlavní stránku
Vzkříšení v klášteře
Bílá sobora 19. dubna 2014
smráká se a v kostele je již šerobratr Jan venku hlídá oheňz kostela vycházejí ministrantinesou paškály, které budou slavnostně požehnány a zapálenypřichází otec Alois ve slavnostní bílé barvěvigilie začíná žehnáním ohně
pak jsou do paškálů zasazována kadidlová zrnaPro své slavné, svaté rány...... ať nás chrání a zachrání ......Kristus Pán požehnaný!svíce se zapaluje až ve vchodě, protože hodně foukádo setmělého kostela vchází kněz s rozžatým paškálem
Světlo Kristovo!naposledy kněz zazpívá: Světlo Kristovo! až těsně před oltářempoté postaví svíci na svícenkadidlo před zpěvem Exultetu... šťastná vina, pro kterou přišel Spasitel tak slavný a mocný...celý kostel je ozářen pouze světlem svící, které držíme v rukou
prvním čtením ze Starého zákona začíná dlouhá bohoslužba slovačtení jsou prokládána zpěvem žalmůpo žalmu vždy následuje modlitbadalší čtení...a modlitbaposlední čtení ze Starého zákona o přechodu Rudým mořem
žalm Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený...nyní teprve se od paškálu zapálí svícenejprve na obětním stole, pak na hlavním oltářiv kostele je naprosté tichoa až budou všechny svíce zapáleny, zazní opět znovu zvony a slavnostní Gloriasvíce na obětním stole
následují čtení z Nového zákonačtení z Nového zákonažalmpříprava kadidlakadidlo před evangeliemevangelium
kázáníotec Alois vtipkuježehnání křestní vodypřed obnovou křestního slibu si opět všichni zapalují svíce od paškáluobnova křestního slibuobnova křestního slibu
obnova křestního slibupokrop mě yzopem a budu čistý...přímluvyobětováníbude další okuřováníotec Alois okuřuje obětní dary
obchází s kadidlem obětní stůlnakonec je také sám okuřovántoto je mé tělo...toto je kalich mé krve...proměňovánípozdvihování
pozdravení pokojeBeránku Boží...hle, Beránek Božíbude svaté přijímáníčištění nádobzávěrečná modlitba
Te Deumpaškálsvícen Otmara Olivyve zhasnutém kostele svítí již jen paškál
(c) 2014 Marie Kocinová