zpět na hlavní stránku
Obřady v klášteře
Velký pátek 18. dubna 2014
nápis na křížku musel být znovu přibit, aby nespadl během obřadůposlední domluvy v sakristiia vezmeme tento nápěv...zatímco František zahaluje kříž, zpěváci naslouchají otci Aloisoviposlední zastavení křížové cesty od Jiřího Netíkapřicházejí zpěváci pašijí
všichni poklekají, otec Alois leží mezi nimi tváří k zemiobřady začínají v posvátném tichuimproperia = výčitky Popule meus...čtení z Písmažalmzačínají pašije
sborsólistézpívané přímluvy za jednotlivé stavy a skupiny lidíbratr Janko s křížem připraveným pro uctíváníotec Alois při uctívání křížeuctívání kříže
hle kříž, na kterém trpěl Spasitel světa!kříž zůstane na hlavním oltáři před prázdným svatostánkemnyní následuje svaté přijímáníobětní stůl je pokryt plátnemz Božího hrobu byly donešeny včera proměněné hostieotče náš...
hle, Beránek Boží...bratře, budeš podávat Tělo Páně...jděte ve jménu Páně!setmělý kostel
(c) 2014 Marie Kocinová