zpět na hlavní­ stránku
Boží­ Tělo v klášteře
7. června 2012
 otec Jiří při poslední katechezi - opakovací presbytář je připraven na mši svatou družičky před lavicemi začíná mše svatá otec převor družičky před první lavicí
 první čtení družičky na druhé straně žalm zpívá schola druhé čtení sloka písně před evangeliem
 evangelium o proměnění Páně temperamentní kázání otce Tomáše soustředěné naslouchání v presbytáři kázání otce Tomáše přímluvy obětování
 proměňování pozdvihování pozdvihování družičky skrze něho a s ním a v něm... otec Jiří v pozici fotografa
 otec Jiří pořizuje fotodokumentaci otec Jiří na kolenou a s foťákem Hle, beránek Boží! svaté přijímání purifikace závěrečná modlitba
 instrukce k průvodu a rozloučení závěrečné požehnání pro ty, kdo nemohou do průvodu závěrečné požehnání Ještě foto! vyrážíme do ulic čelo průvodu na náměstí před nemocnicí
 čelo průvodu na náměstí před nemocnicí pohled zpět na klášterní kostel hned za knězem s monstrancí jdou hudebníci ministrant s křížkem opouští chodník průvod jde kolem nemocniční zdi průvod jde kolem nemocniční zdi
 průvod jde kolem nemocniční zdi zahýbáme do uličky pro pěší a družičky pořád sypou... a družičky pořád sypou... na křižovatce čeká Martin, aby v případě potřeby zastavil dopravu v druhém směru naviguje auta Vít
 průvod plynule pokračuje po přechodu do ulice Na vyhlídce než všichni přejdou, nahromadí se v obou směrech požehnaně aut ulicí Na vyhlídce jdeme k farnímu kostelu pořád do kopce až k farním polím
 už je to jen kousek farní kostel od východu už se ten křížek docela pronesl a kymácí se závěrečná etapa už jsou vidět ze dveří kostela modlitba v cíli cesty
 ještě svátostné požehnání odstrojit uklidit a pro dnešek končíme
(c) 2012 Marie Kocinová