zpět na hlavní stránku
Velikonoce v klášteře
1.- 8. dubna 2012
 první­ čtení­ Květné neděle mí­sto evangelia jsou zpí­vány pašije u ambonu stojí­ zleva vypravěč, představitel Krista a sólista zpí­vají­cí­ Piláta, Jidáše, služku, setní­ka a další­ postavy z evangelia ostatní­ členové scholy zpí­vají­ sborové party křížek na svatostánku je zahalen bí­lou rouškou, protože svatostánek není­ prázdný začí­ná křížová cesta
 poslední­ zastavení­ křížové cesty svaté přijí­mání­ purifikace závěrečné požehnání­ zahalený kříž od paškálu zapáleného před kostelem je roznášeno světlo v šeru kostela
 paškál na svícnu Otmara Olivy Exultet -   po celou dobu, kdy se zpí­vá Exultet, jsou rozsví­ceny sví­ce v rukou věří­cí­ch modlitba mezi jednotlivými čtení­mi před slavnostní­m Gloria se rozží­hají­ svíce na hlavním oltáři
 poslední čtení­ je z Nového zákona obnova křestní­ho slibu opět rozžaté sví­ce pří­mluvy po mši svaté jsou žehnány pokrmy aby bylo požehnáno společenství­ všech, kteří­ je budou poží­vat
(c) 2012 Marie Kocinová