zpět na hlavní stránku
Noc kostelů v klášteře
27. 5. 2011
po mši svaté a nešporách se zhasly svíčky, ale kostel zůstal ještě slavnostně osvětlenývýklad v sakristiiu zdi, za níž jsou pochováni zesnulí členové řádu Milosrdných bratříIng. Kocina líčí způsob, jakým jsou zdejší bratři pochovávániu rakví příslušníků hraběcích rodů ze zdejšího záku - jsou mezi nimi i děti, které zemřely dříve, než dovršily rok svého věku
zde je pochován nejslavnější příslušník rodu - císařský dvorní rada (něco jako ministr zahraničí) hrabě Hugo Kálnokypod klenbou je vynikající akustika, kterou kdysi využil sbor Kůrovec pro natočení zvukového záznamu písniček Michala Martínkabratr Jan zatím provází další skupinu návštěvníků v kostele - mezi nimi je i spolužák řezbáře Jiřího Netíka, autora křížové cestyco si lidé pamatují z dětství, je černoušek s kývací hlavičkou od betlémakostel byl vysvěcen roku 1774, v každém z oltářů jsou ostatky nějakého svatého,, tak například v oltáři svatého Jana Nepomuckého jsou ostatky svatého Reparátamuži hodnotí rádoby odborný restaurátoský zásah na kamenných futrech
tito návštěvníci přijeli až z Brnazastavili se nad deskou v podlaze, kterou nechal zhotovit a pod níž si přál být pochován poslední potomek rodu Kálnoky Alexandrstavba krypty pro pochovávání místní šlechty byla jednou z podmínek financování stavby celého komplexu zakladatelem Jindřichem Kajetánem z Blümegenupresbytář hrobky, v čelní zdi někde pod úrovní podlahy je zabudován základní kámen kostelazastavili se též u rakve jediné ženy nešlechtičny zde pochované, irské rodinné vychovatelky MacCarthyposlední návštěvník se objevil před desátou hodinou a odcházel kolem čtvrt na jedenáct
(c) 2011 Marie Kocinová