zpět na hlavní stránku
Noc kostelů ve farním kostele
27. května 2011
poutač, spuštěný z věže kostela, zval všechny k návštěvěúčastníci programuke zhlédnutí byly i staré kněžské ornátykněžská rouchaobčerstvení pro návštěvníkypaní Hana Bočková prokládala hudební produkci mluveným slovem a básněmi
chrámovou lodí se nesly melodie známých autorůpan Bohuslav Kuda nabídl návštěvníkům komentovanou prohlídku kostela......a zájem o ni bylo půl desáté zazněly slavnostní fanfárybyl čas i na ztišení a meditacikdo chtěl, mohl si zapálit svíci a s prosbou ji položit před oltář
obraz svatého Prokopaskupinka návštěvníkůpohled od oltářeotec Jan má připomínkuv jedenáct hodin začala mše svatáschola na kůru
při modlitbě Otče náš
(c) 2014 Jana Chloupková