zpět na hlavní stránku
První svaté přijímání
20. června 2010
z tabla dětí, které přistoupily k prvnímu svatému přijímánímodlitba rodičůděti před obětním stolem v presbytářiP. Pavel Kopecký mluví k dětem, které mají rozžaty své křestní svícepromluva P. Pavla Kopeckéhoslavnostní chvíle
společné foto před hlavním oltářemspolečné foto s P. Pavlem Kopeckým, jáhnem Františkem Bačovským a ministrantyspolečné foto před hlavním oltářemprvokomunikanti s jáhnem Františkem Bačovským a ministrantemotec Pavel se fotí s dětmi zvlášť před hlavním oltářemna farním dvoře
pohoštění na faředěti ochutnávají laskominy, rodiče diskutují
(c) 2010 Jitka Pecháčková