zpět na hlavní stránku
Oslava osmdesátin otce převora
v klášterním kostele svatého Václava
začíná slavnostní bohoslužba na poděkování za 80 let života převora letovického konventu Milosrdných bratříjubilant zamyšleně poslouchá čtení z Písma svatéhoprvní tři lavice jsou vyhraženy bratřím z celého světazpívá Ing. Bohumil Kocinaministrantiasistuje jáhen Petr Košulič
u oltáře se sešli čtyři kněží a dva jáhnovékánonbratří z vietnamské, maďarské a rakouské provinciena kůru Bára Nečasová a Petr Kadidlo prozpěvují Ave Mariamisál drží František Bočekza scholu a ministranty z kláštera Ing. Bohumil Kocina
všichni se smějí oslovení Toník Portl předává dárkový košpan farář P. Pavel Kopecký ThLic.předává Tondagratulace za ženy z klášterního kostelabývalého působiště otce převora
řádoví bratří z cizinytaké pan starosta Mgr. Radek Procházka přišel se svou dlouholetý regenschori a vedoucí pěveckého sboru, který zpívával pravidelně i v klášterním kostelebýalý provinciál řádu, nyní delegát za Českomoravskou provinciiotec převor za svícnem Otmara Olivymezinárodní složení
mezi hosty i ředitelka nemocnice MUDr. Drahoslava Královcováotec převor v družném hovoruřádoví bratří z cizinyLadislav Kronichnyní sloužícím v brněnské nemocnici
(c) 2010 Bohumil Kocina