POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele Povýšení svatého Kříže
na Rozhraní
v týdnu od 26. 9. do 3. 10. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
26. 9. 2021
26. neděle v mezidobí
11.00za Marii Petrů, Václava a Marii Žižkovy, Josefa a Libuši Petrů a přízeň
PONDĚLÍ
27. 9. 2021
sv. Vincenc z Paula
  
ÚTERÝ
28. 9. 2021
Slavnost sv. Václava
  
STŘEDA
29. 9. 2021
Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
15.00s ROZLOUČENÍM s pí. Martou Novotnou
ČTVRTEK
30. 9. 2021
sv. Jeroným
17.45za rozpoznání a rozmnožení lásky a Božího působení v srdci každého z nás a za duše v očistci
18.30Možnost osobní adorace
PÁTEK
1. 10. 2021
sv. Terezie od Dítěte Ježíše
  
SOBOTA
2. 10. 2021
sv. andělé strážní
  
NEDĚLE
3. 10. 2021
27. neděle v mezidobí (Sbírka na malování kostela
11.00za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní a za Antonína a Jarmilu Petrů, za syna a vnuka Jaroslava