Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 5. prosince 2019.

Pravda

Napsala Marie Kocinová
13. listopadu 2019
Celou besedu najdete v iVysílání ČT.
Články/Zamyšlení/art815