Významné osobnosti
Z mnohých významných osobností obcí našich farností zde uvádíme ty nejznámější.

Dr. Antonín Cyril Stojan

(1851-1923)
Dříve farář dražovický, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.


R. D. Jan hrabě Krakowský z Kolovrat

(1815-1881)
Farář křižanovický.