Svátosti a svátostiny

Mše svatá, svátost smíření, křty, svatby, pohřby, pobožnosti Křížové cesty, májové pobožnosti, adorace, sv. požehnání, koncerty, besídky a přípravy na jednotlivé svátosti aj. podle období a ohlášení.

Příprava na udělení křtu dítěte
1 až 2 setkání pro seznámení se s obřadem křtu a zopakovaní základních křesanských znalostí. Termín křtu potřebné domluvit 1 měsíc předem.

Křest dospělých
1 až 2 roční příprava v katechumenátu.

Svatby
5 až 10 setkání pro přípravu na manželský život, na svatební obřad a zopakovaní základních křesanských znalostí. Termín svatby je potřebné domluvit 3 měsíce předem.

Pohřby
pohřby do země či k převozu ke kremaci a uložení urny do hrobu. Vždy nejdříve domluvit s farářem podrobnosti pohřbu a stanovit termín, pak se obrátit na pohřební službu.