Odkazy

Apoštolský stolec: www.vatican.va 
Biskupství brněnské, tj. biskupský ordinariát, diecézní kurie, diecéze aj.: www.biskupstvi.cz 
Benediktinské opatství Göttweig: www.stiftgoettweig.at 
Klösterreich, klášterní společenství rakouských, moravských a maďarských klášterů: www.kloesterreich.at 
Benediktinské kláštery v Rakousku: www.benediktiner.at 
Benediktinské kláštery v Německu: www.benediktiner.de 

Benediktinský řád a jeho kláštery ve světě: www.osb.org 

Benediktinské opatství Rajhrad: www.rajhrad.cz/benediktini 

Benediktinské arciopatství Praha-Břevnov: www.brevnov.cz