O farnosti

Římskokatolická farnost Letonice patří pod děkanství slavkovské jako součást brněnské diecéze, která náleží k moravské římskokatolické církevní provincii.

Adresa farního úřadu:
683 35 Letonice u Vyškova 120
Telefon: 517 380 046
Mobil: 737 414 780
IČ 61729809
email: paterbejcek@seznam.cz

Farnost tvoří obec Letonice, dle posledního sčítání obyvatel ČR je počet obyvatel farnosti 1440, z toho počet katolických křesťanů je 472, tj. 33 %. (Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., pobočka Bučovice, číslo účtu 1560681339/0800.)