Římskokatolický farní kostel sv. Mikuláše, Letonice

Neděle: 9.00 sv. růženec, 9.30 mše svatá,
Čtvrtek: 17.00 Z - 17.30 L sv. růženec 17.30 Z - 18.00 L mše svatá pro děti.


Svátky a jiné podle ohlášení, (Z = zimní období, L = letní období).

Svátost smíření v pondělí až sobotu přede mší svatou a na požádání kdykoliv podle možností. Křty, svatby, pohřby, pobožnosti Křížové cesty, májové pobožnosti, adorace, sv. požehnání, koncerty, besídky aj. podle období a ohlášení.