POŘAD PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB
V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI - DĚKANSTVÍ LANŠKROUN

Pondělí

 

 

 

 

Úterý

18.00

sv. Václav

mše svatá

 

Středa

8.00

sv. Marie Magdalena

(sv. Václav)

mše svatá

v kostele sv. Václava od 1. neděle adventní do Velikonoc

Čtvrtek

7.00

sv. Václav

mše svatá

ve dnech školního vyučování
(krátká, bez varhan a zpěvů)

Pátek

18.00

sv. Václav

 mše svatá

 

Sobota

18.00

sv. Marie Magdalena

(sv. Václav)

 mše svatá

v kostele sv. Václava od 1. neděle adventní do Velikonoc

Neděle

9.30

sv. Václav

 mše svatá

 

 

Veškeré informace o změnách v bohoslužbách a pobožnostech na telefonu kanceláře fary 

465 322 508.

 

P. Czendlik slouží mše svaté i v jiných farnostech:

v 08.00 v sudém týdnu v Lukové, v lichém týdnu v Žichlínku

v 11.00 v sudém týdnu v Rudolticích, v lichém týdnu v Horním Třešňovci

 

V rámci měsíce se opakují pořady:

První pátky

17.00-17.50 kostel sv. Václava, adorace Nejsvětější Svátosti a svátost smíření

18.00 kostel sv. Václava, mše svatá

První soboty

13.00 odjezd poutního autobusu do Fatimy  Koclířov od kostela sv. Marie Magdalény 

17.30-17.50 svátost smíření v kostele sv. Marie Magdalény (v období Advent až Velikonoce v kostele sv. Václava)

18.00 mše svatá v kostele sv. Marie Magdalény (v období Advent až Velikonoce v kostele sv. Václava)

 

 

 

homepage     farnost Lanškroun