Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Hrobech

Farní kostel je zmiňován již roku 1358 a měl pestrou historii: vyhořel v letech 1569 - zbaven fary, 1666 vyhořel znovu, 1687 obnovena duchovní správa, 1724 přistavěna věž, 1791 vyhořel, obnoven až 1828. Presbytář je gotický, se dvěma výklenkovými sanktuáři a sedile. Oltáře jsou barokní, plochostropá loď je pozdní. Sakristie s gotickým vstupním portálkem je v přízemí bývalé věže. Také boční vchod je tvořen gotickým portálem.

Kostel byl tolikrát vykraden, takže většina mobiliáře, včetně nádherné gotické Hrobské madony je v depozitáři

 

 

Filiální kostel sv. Markéty v Radeníně

Kostel původně gotický, zmiňovaný jako farní r. 1369, do roku 1758 patřil jako filiální kostel k Choustníku, od tohoto data ke Hrobům.

Presbytář je opatřený gotickou klenbou, zvenčí podepřenou dvěma opěrnými pilíři, přestavěn v 16. století. Ke kostelu přiléhá z jižní strany krásná šestiboká renesanční kaple sv. Barbory, v jejíž kopuli s lucernou jsou vymalovány fresky znázorňující 4 poslední věci člověka a podobenství o deseti pannách.

Ve zdech presbytáře a lodi jsou umístěny náhrobní kameny s erby zemřelých členů rodiny rytíře Homuta z Harassova a hraběcí rodiny Černínů z Chudenic.

Také se zde se narodil kronikář z doby Karla IV, Přibík Pulkava z Radenína (+ 1380).

mnoho zajímavostí o obci i kostele v Radeníně najdete zde

 

 

Filiální kostel sv. Bartoloměje v Poříně

Pozdně barokní návesní kaple z let 1760-70. Jedná se o jednoduchou plochostropou stavbu, se sakristií v ose lodi a dřevěnou kruchtou. Z původního inventáře se zachovaly historické jednomanuálové varhany a hlavní oltář, pozdně barokní, se současným obrazem Umučení sv. Bartoloměje.

V roce 2004 proběhla oprava fasády a úpravy okolí.

zpět na hlavní stránku