Z dějin kostela a farnosti:


Kostel sv. Petra a Pavla, je připomínán od roku 1384. Náležel do vikariátu chýnovského jako filiální k Cetorazi. V husitských válkách farnost buď zanikla, nebo byla pod obojí, protože z roku 1785 je zmiňována oprava, kdy byl na jižní straně zdi kostela zabílen veliký kalich. V témže roce byla obnovena duchovní zpráva a od roku 1858 existuje jako samostatná farnost.
Kostel svatých Petra a Pavla byl postaven ve 14. století, jako kaple nebo malý kostelík románský či raně gotický,
s jednoduchou věží. Kostel byl upravován a rozšiřován, roku 1886 zbořen a na jeho místě postaven nový, větší, pseudorománský (1886-1887) s věží na severní straně.
Vnitřní výzdoba, beuronská výmalba a varhany jsou také pseudogotické z téhož období, což je unikátní: je to "nejmladší" kostel celého vikariátu a většina výzdoby
je původní. Z původmního kostela se zachovaly pouze dva kamenné, typicky románské sloupy, které nesou kruchtu.
Roku 1886 byly pořízeny u zvonaře A. Pernera tři nové zvony, ze kterých po zrekvírování r. 1914 zbyl jen jeden, ke cti sv. Petra a Pavla (220 kg). V roce 1976 byla provedena liturgická úprava presbytáře, nový obětní stůl byl zhotoven z mřížky.
Roku 1988 byly rodinou Manouškovou ze Zbraslavi odlity a 14.5.1988 za přítomnosti mnoha věřících a kněží slavnostně posvěceny dva zvony: ke cti Panny Marie, Královny míru (378 kg) a sv. Josefa (670 kg).


Opravy kostela

Opravy kostela probíhají již od roku 2001. V první fázi byla opravena střecha doplněním a přeložením tašek bobrovek a svépomocí otlučen kostel uvníitř i zvenčí do výše 1,5-2 m, podle stavu vlhkosti ve zdech. V roce 2003 bylo započato s opravami venkovních fasád (na presbytáři a jižní straně lodi). V roce 2004 proběhla obnova omítek na průčelí, severní stěně lodi a na věži. Byla nahozena nová omítka, ve vyšších partiích byla omítka vyspravena. Vše bylo napuštěno penetrací, přeštukováno a natřeno barvou. Dále byla v místě největší vlhkosti podříznuta zeď kostela, aby se zabránilo dalšímu vzlínání vlhkosti.
V roce 2008 proběhla první etapa restaurování unikátní vnitřní výmalby v beuronském slohu. Byl zrestourován strop a vrchní části stěn lodě, presbytář a spodní partie lodě byly restaurovány v roce 2009.

Varhany v kostele byly prohlédnuty odborníky, kteří doporučili (až po ukončení stavebních prací) důkladné vyčištění, napuštění proti červotoči a naladění.

 

zpět na hlavní stránku

Kříže a kapličky v naší farnosti


kaple u rybníka v Hartvíkově

kříž v polích nad Hartvíkovem
kříže na hartvíkovském hřbitově


nová zvonice v Dolních Hořicích

kaple sv. Jana Nepomuckého
v Horních Hořicích
kaple sv. Jana Nepomuckého
v Domamyšli
kaple sv. čtrnácti pomocníků
v Lejčkově
zvonice a kříž v Lejčkově
výklenková kaplička v Lejčkově
kaple sv. Jana Nepomuckého
mezi Lejčkovem a Oblajovicemi
novodobá zvonice
v Oblajovicích

Výklenková kaplička mezi
Oblajovicemi a Prasetínem

kříž v Prasetíně