Červnové číslo 2019 farního zpravodaje naleznete zde.

Velikonoční číslo 2019 farního zpravodaje naleznete zde.

Tříkrálová sbírka

Výsledky naleznete zde.MISIJNÍ KLUBKO SE KONÁ KAŽDOU POSLEDNÍ NEDĚLI V MĚSÍCI PO SKONČENÍ MŠE SVATÉ.

FARNÍ MÍSTNOST CHÝNOV


Vyučování náboženství - ve čtvrtek od 14:30

 

 

Velikonoční číslo 2018 farního zpravodaje naleznete zde.

 

 


Václav Mikula nastoupil v září 2017 do táborské nemocnice jako kaplan, proto se správcem farností stal otec Karel Zaiser OMI z Klokot.

 

Jako pozvání do Chýnova přidávám odkaz na chýnovské vyzvánění https://www.youtube.com/watch?v=gY3Plbg_83s

 

Podle pokynu otce biskupa jsem založil účty pro farnosti u České spořitelny.

Proto oznamuji nová čísla účtu:

farnost Chýnov 4757602319/0800

Hartvíkov 4757591349/0800

Hroby 4757497379/0800


 

 

Vánoční číslo 2018 farního zpravodaje naleznete zde.

Vánoční číslo 2017 farního zpravodaje naleznete zde.

Vánoční číslo 2016 farního zpravodaje naleznete zde. 

 

Sčítání účastníků bohoslužeb
12. října 2014

V Chýnově - 88 účastníků
z toho 55 žen a 33 mužů
průměrný věk 47,01 roků

V Hartvíkově - 36 účastníků
z toho 20 žen a 16 mužů
průměrný věk 53,88 roků

V Hrobech - 19 účastníků
z toho 11 žen a 8 mužů
průměrný věk 53,68 roků

 

 

 

Fotogalerii obrázků z našich farností naleznete zde

 

zpět na stránky Hartvíkova

zpět na stránky Hrobů

zpět na stránky Chýnova