zpět na plán kostela

zpět na hlavní stránku

interaktivní plán kostela Nejsvětější Trojice v Chýnově

Modeletto

Modeletto je vlastně miniatura budovy - v tomto případě oltáře klášterního kostela ve Zlaté Koruně. Kostelu ho věnoval Bohumír Bylanský z Bylan, poslední opat tohoto kláštera. Když byly za reforem Josefa II. roku 1785 rušeny kláštery, nabídl kníže Schwarzenberg, který majetky opatství koupil, opatovi přístřeší na chýnovském zámku, kde dožil do své smrti v roce 1788.
Modeletto bylo vytvořeno roku 1772 J. Eberlem, pravděpodobně jako model pro přestavbu.
Jedná se o v Čechách zcela unikátní práci italského typu, která je po nákladném restaurátorském zásahu zapůjčena do Národní galerie v Praze. Můžete ji shlédnout v klášteře sv. Jiří na Pražském hradě.