zpět na plán kostela

zpět na hlavní stránku

interaktivní plán kostela Nejsvětější Trojice v Chýnově

oltář Panny Marie

na kterém je druhotně umístěna pozdější socha P. M. Lurdské.
Oltář je zdoben ještě anděly a v nástavci mariogramem.
Původní velmi cenná gotická plastika Chýnovské madony byla nejprve umístěna v nárožní kapličce
na Nádražní ulici a pak prodána, nyní je nezvěstná.